Najczęściej kupowane

Informacja

Dostawcy

Brak dostawców

POLITYKA PRYWATNOŚĆI

PLIKI COOKIES

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez PLUS S.C. KiB Rachwał , Siedziba firmy :36-200 Brzozów, Przysietnica 109, Filia firmy:38-400 Krosno, ul.Hutnicza 7.

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza PLUS S.C. KiB Rachwał , Siedziba firmy :36-200 Brzozów, Przysietnica 109, Filia firmy:38-400 Krosno, ul.Hutnicza 7a, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.farbyilakiery.pl
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Świadczenia usług reklamowych
   • i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   • i) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • ii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

DANE OSOBOWE

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia:

 • zasady oraz zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych;
 • przysługujące wam prawa;
 • nasze obowiązki jako administratora danych.

 

I. Administratorem danych jest:

PLUS S.C. Krzysztof i Barbara Rachwał, z siedzibą w Przysietnica 109, 36-200 Brzozów, Filia firmy: 38-400 Krosno, ul.Hutnicza 7.

NIP: 686-13-94-759

REGON: 370375093

II. Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie informacje, zgłoszenia bądź żądania dotyczące Państwa danych osobowych można zgłaszać do nas w wybrany przez Państwa sposób:

 1.      Wiadomości e-mail na adres: biuro@plus-sc.pl
 2.      Telefonicznie:+48 790 780 236/ +48 790 780 336
 3.      Poprzez formularz kontaktowy dostępny w sklepie internetowym
 4.      Listownie na adres: PLUS S.C. Krzysztof i Barbara Rachwał, 36-200 Brzozów, Przysietnica 109.

III. Cel przetwarzania danych

PLUS S.C. : przetwarza dane osobowe Użytkowników SERWISU, aby prawidłowo wykonywać umowy zawarte w ramach sklepu internetowego poprzez serwis: http://farbyilakiery.pl. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w Serwisie;

- zawarcia umowy;

- dokonania rozliczeń;

- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru;

- korzystania przez Użytkownika z uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy)

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas PLUS S.C. przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład promocji czy wyprzedaży.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych

PLUS S.C. przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. zalogowania się w Serwisie:

- imię i nazwisko

- adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w Serwisie:

- imię i nazwisko;

- płeć (Pani/Pan);

- adres dostawy;

- numer telefonu;

- adres e-mail.

3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

- data urodzenia;

- PESEL (w przypadku FV);

- NIP (w przypadku  FV).

W przypadku odstąpienia od umowy lub uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika - prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

V. Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe dlatego przysługują Ci następujące prawa::

 1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych  - bez podania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Serwisie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych – bez podawania żadnej przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Twoje konto użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 3. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych zarówno w całości jak również we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta Użytkownika w Serwisie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 4. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili możesz zażądać, poprawienia lub sprostowania Twoje danych osobowych.
 6. W każdej chwili możesz żądać informacji w jakim zakresie przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe.

Mamy obowiązek, aby poinformować Cię nie później niż w ciągu jednego miesiąca od otrzymania każdego z Twoich żądań o podjętych przez nas działaniach.

VI. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez nas do czasu usunięcia konta UŻYTKOWNIKA z SERWISU.

Usunięcie konta może nastąpić:

- na Twoje żądanie;

- w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

- zgłoszenia sprzeciwu przetwarzania Twoich danych osobowych;

- żądania przez Ciebie usunięcia Twoich danych osobowych.

W naszym systemie pozostaną informacje archiwalne o zawartych transakcjach, których przechowywanie jest związane między innymi z przysługującymi Ci roszczeniami, w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

VII. Powierzenie przetwarzania danych

PLUS S.C. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z PLUS S.C. w celu wykonania umowy, tj. na przykład w celu doręczenia przesyłek - firmie kurierskiej zajmującej się dostawą bądź w zależności wyboru formy dostawy Poczcie Polskiej; celem realizacji płatności – przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych; przekazywania informacji handlowych pochodzących od PLUS S.C. (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

 

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

VIII. Informacje Handlowe – Newsletter

Poprzez podanie adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych i markietingowych masz możliwość subskrybowania naszego newslettera. Dzięki temu będziesz na bieżąco w zakresie nowości, promocji czy też wyprzedaży. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera – wystarczy wysłać tylko wiadomość e-mail na adres:
biuro@plus-sc.pl

 

IX. Powiadomienie o dostępności produktu

Na Twoje życzenie PLUS S.C. przesyła drogą elektroniczną informacje dotyczące dostępności wybranych przez Ciebie produktów. Warunkiem wysyłania tej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego, a także na przetwarzanie danych przez PLUS S.C. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez zgody na ich przetwarzanie niemożliwe jest przeysłanie informacji o dostęponości produktu.

X. Plugin Facebooka

Na naszej stronie znajdziecie plugin do serwisu FACEBOOK (Facebook Inc., USA). Plugin bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.