Irys M.D.S. Rozpuszczalnik 5L Mocne Nitro

11813474407

Nowy produkt

Irys M.D.S. Rozpuszczalnik 5L Mocne Nitro

Więcej szczegółów

55,00 zł

20 szt.

- +

 
Więcej informacji

Do farb i lakierów nitrocelulozowych ogólnego stosowania.

Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Powtarzające się narażeni może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palic tytoniu. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nosić okulary lub ochronę twarzy. Nie wprowadzać do kanalizacji. W razie połknięcia niezwłocznie zasiędnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietkę.

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowanie należy oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia. Produkt zawiera benzynę ekstrakcyjną.

Promocje

Obecnie brak promocji

21 innych produktów które mogą Ci się spodobać...

Menu

Porównaj 0